سوریه حمایت خود از اصل “چین واحد” را تاکید و مداخله خارجی در امور داخلی پکن را محکوم می کند

دمشق – سانا

سوریه بر حمایت و پایبندی خود به اصل “چین واحد” به عنوان نماینده از دولت جمهوری خلق چین تاکید و مداخله خارجی در امور داخلی پکن را محکوم کرد.

وزارت امور خارجه و مهاجران در بیانیه امروز خود گفت: ” همزمان با نزدیک شدن به تاریخ  تحلیف ریاست جمهوری در تایوان برنامه ریزی شده برای 20 می 2024، سوریه بر حمایت و پایبندی خود به اصل “چین واحد” به عنوان نماینده دولت جمهوری خلق چین تاکید کرد”.

در این بیانیه آمده است: سوریه همچنین از تلاش های چین برای حفاظت از حاکمیت، تمامیت ارضی و تمامیت ارضی چین حمایت می کند.

وزارت امور خارجه افزود: جمهوری عربی سوریه تلاش برای مداخله خارجی در امور داخلی جمهوری خلق چین و تمامی اقدامات تحریک آمیز و اقداماتی که باعث تشدید اوضاع در منطقه شرق آسیا می شود را محکوم می کند.

این وزارت تاکید کرد که سوریه معتقد است که جزیره تایوان بخشی جدایی ناپذیر از جمهوری خلق چین است و این واقعیت تحت تأثیر هیچ رویه یا انتخاباتی قرار نمی گیرد که در آنجا برگزار می شود.