راهپیمایی مردم  آمریکا برای بزرگداشت “روز نکبت” و خواستار توقف تجاوز اسرائیل به غزه

واشنگتن-سانا

در هفتاد و ششمین سالگرد روز نکبت و نیز با هدف خواستار توقف تجاوز اسرائیل به غزه ، ساکنان بسیاری از شهرهای آمریکا راهپیمایی برگزار کردند

به گزارش خبرگزاری وفا، فعالان جنبش دانشگاهی در همبستگی با مسئله فلسطین در جریان شرکت در راهپیمایی های بزرگداشت نکبت بر ضرورت توقف جنایات و کشتارهای اشغالگران علیه مردم فلسطین تاکید کردند.

اعضای جوامع فلسطینی و عرب با در دست داشتن کلیدهای “سمبل حق بازگشت” و بنرهایی که خواستار آزادی فلسطین بودند، هفتاد و ششمین سالگرد روز نکبت را با راهپیمایی و تحصن در مراکز شهرهای آمریکا گرامی داشتند..