با حضور وزیر اطلاعات رسانی؛ روزنامه نگاران سوری کنفرانس عمومی سالانه خود را برگزار می کنند

دمشق – سانا

با حضور دکتر بطرس الحلاق، وزیر اطلاعات رسانی، روزنامه نگاران سوری امروز کنفرانس عمومی سالانه خود را در کتابخانه ملی اسد در دمشق برگزار کردند.

ادامه دارد….