شروع امتحانات ترم دوم مراحل ابتدایی و متوسطه و دبیرستانی سال 2023-2024 در مدارس کشور

استان ها – سانا 

صبح امروز امتحانات  ترم دوم مراحل ابتدایی و متوسطه و دبیرستانی سال 2023-2024 در مدارس کشور شروع شده است.

خبرنگاران سانا گزارش دادند که ادارات آموزش و پرورش در استانداری ها تمام آمادگی ها را برای ایجاد فضای امتحانی مناسب انجام داده اند و آزمون امروز برای دوره دوم متوسطه در رشته علوم برای جریان علمی و تاریخ برای جریان ادبی خودکار و یکپارچه خواهد شد.

عبد الحکیم الحماد ، مدیر برنامه ریزی و همکاری های بین المللی  در وزرات آموزش و پرورش گفت: امروز حدود 3097850 دانش آموز از جمله 2.745.902 دانش آموز مقطع ابتدایی و 294964 دانش آموز دوره متوسطه برای شرکت در امتحانات در استان ریف دمشق رفتند.

 دمشق 

طرطوس

 

الحسکه