مقاومت لبنان با تسلیحات موشکی نیروهای دشمن اسرائیلی را در موضع «رویسات العالم» در تپه های کفرشوبا اشغالی لبنان هدف قرار داده و مستقیما آنها را مورد اصابت قرار داد