رگبار موشک‌های مقاومت لبنان بر سر اشغالگران صهیونیست در شومیرا

بیروت – سانا

مقاومت لبنان در پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه ، مواضع و تجمعات دشمن صهیونیستی را در شمال فلسطین اشغالی با ده‌ها موشک و گلوله توپ هدف قرار داد و به آن‌ها خسارات سنگینی وارد کرد.

در بیانیه‌ای که امروز توسط مقاومت لبنان صادر شد، آمده است: “در حمایت از مردم مقاوم فلسطین در غزه و پشتیبانی از مقاومت شجاع و شریف آنها و در راستای پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونیستی به روستاهای صامد جنوب و خانه‌های غیرنظامی، به ویژه جنایت هولناک حانین و شهادت و مجروح شدن غیرنظامیان، رزمندگان مقاومت، مستوطنة شومیرا (شهرک طربیخا در لبنان) اشغالی را با ده‌ها موشک کاتیوشا هدف قرار دادند، و به طور مستقیم به آنها اصابت کردند.”

در بیانیه دیگری، مقاومت اعلام کرد که با گلوله توپ سایت “الراهب” متعلق به رژیم صهیونیستی را هدف قرار داده، وکه این حمله به اهداف مورد نظر رسید.

مقاومت لبنان دیروز نیز مقر نظامی رژیم صهیونیستی در پادگان شراغا در شمال شهر عکا اشغالی، موقعیت رویسات العلم در تپه‌های کفرشوبا در لبنان اشغالی و اطراف موقعیت العاصی را هدف قرار داد، و همچنین با گلوله توپ دو تجمع دیگر از سربازان رژیم صهیونیستی را در حرش رامیم و تلة الکرنتینا هدف قرار داد.