نمایندگان مجمع عمومی: اشغالگران اسرائیل ساختمان های آنروا در غزه را هدف قرار داد

نیویورک-سانا

نماینده لبنان در سازمان ملل تایید کرد که نهاد اشغالگر اسرائیلی ساختمانهای آنروا را به طور مستقیم بدون هیچ گونه احترام به قوانین بین المللی هدف قرار داده است.

نماینده لبنان در جلسه شب گذشته مجمع عمومی سازمان ملل درباره سازمان امداد و کار پناهندگان فلسطین آنروا ، بار دیگر خواستار برقراری آتشبس فوری و ارسال  کمک ها و ادامه حمایت از آنروا تا زمان تاسیس دولت فلسطین و بازگشت پناهجویان به خانه های خود شد

از سوی دیگر ، نماینده تونس در سازمان ملل به جدیت وضعیت بشردوستانه در نوار غزه با توجه به ادامه تجاوز اسرائیل برای حدود 5 ماه و کشتار روزانه آن علیه فلسطینی ها اشاره کرد.

نماینده تونس بار دیگر بر موضع کشورش در حمایت از مردم فلسطین تا رسیدن به آزادی و استقلال و استقرار دولت مستقل خود با قدس به عنوان پایتخت آن تاکید کرد.