غربالگری و عقیم سازی 10هزار تن گندم برای تکثیر بذر در درعا

درعا-سانا

به گفته مهندس سامر الزامل مدیر شعبه مدیر شعبه حماه مؤسسه عمومی موسسه تکثیر بذر در درعا، غربالگری و عقيم سازی بذر گندم در فصل جاری را به پایان رسانده است، زیرا مقادیر غربالگری و استریل شده بالغ بر 10 هزار تن بوده است.

الزامل امروز در بیانیه ای به خبرنگار سانا توضیح داد که 8011 تن مقادیر الک شده و استریل شده به کشاورزان و انجمن های کشاورزی فروخته شد.

الزامل  خاطرنشان کرد: با توجه به تورهای صحرایی در حال انجام، واقعیت مزارع تکثیر بذر خوب است و تاکنون هیچ گونه حشرات و آفات کشاورزی مشاهده نشده است.