نخست وزیر فردا در رأس یک هیئت اقتصادی برای بررسی روابط دوجانبه و تقویت مبادلات تجاری عازم ایران می شود

دمشق – سانا

مهندس حسین عرنوس، رئیس شورای وزیران در رأس یک هیئت اقتصادی برای  بررسی روابط همکاری های دوجانبه، موضوعات مربوط به توافقنامه همکاری مشترک اقتصادی و راه های تقویت مبادلات تجاری به جمهوری اسلامی ایران سفر خواهد کرد.

مهندس عرنوس ریاست جلسات کمیته عالی مشترک همکاری بین سوریه و ایران از طرف سوری را بر عهده دارد.

قرار است در دستور کار این سفر تمامی ابعاد همکاری های دو کشور در زمینه های اقتصادی، تجاری و علمی و پیشرفت های حاصل شده در روابط دوجانبه به ویژه در سطح اقتصادی  مورد بحث و بررسی قرار گیرد .

همچنین قرار می شود در سفر نخست وزیر و هیئت همراه وی در مورد مکانیسم های اجرای توافقات و یادداشت های تفاهم به دست آمده در سفر اخیر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به سوریه و دیدار خود با رئیس جمهور بشار اسد  مورد بحث و بررسی قرار گیرد.