وزیر مخلوف: اعلام برنامه جهانی غذا برای پایان دادن به کار خود در سوریه انحراف از مسیر آن است

دمشق-سانا

مهندس حسین مخلوف، رئیس کمیته عالی امداد، وزیر ادارات محلی و محیط زیست با کنت کراسلی، نماینده و مدیر کشوری برنامه جهانی غذا در سوریه، در خصوص اطلاعیه منتشر شده توسط این برنامه از طریق رسانه ها درباره پایان برنامه کلی کمک غذایی در سوریه در ژانویه 2024 به دلیل کمبود بودجه ىيدار كرد.

وزیر مخلوف بدون هماهنگی قبلی، نارضایتی جمهوری عربی سوریه را از این اعلامیه ابراز کرد وی بر محفوظات خود در مورد توقف کمک های غذایی به اکثر افراد واجد شرایط با توجه به افزایش تعداد افراد نیازمند به کمک تاکید کرد.

وزیر مخلوف توضيح داد: شرایط سختی که شهروندان سوری دارند به دلیل فرسودگی ناشی از جنگ تروریستی، محاصره اقتصادی و سرقت نفت و گندم توسط اشغالگران آمریکایی و ترکیه ای و گروه های تروریستی و تجزیه طلب است.

کنت به نوبه خود قول داد که پیام را به مدیریت برنامه برساند و برای ادامه کمک های بشردوستانه به مردم سوریه تلاش کند و راه حل هایی ارائه دهد.