عــاجــل وزارت امور خارجه: سوریه بر محکومیت شدید خود و رد مطلق هرگونه مداخله در امور داخلی خود توسط هر یک از طرفی به هر بهانه سستی تاکید می کند

دستور رئیس جمهور بشار اسد برای پایان خدمت افسران و درجه داران و سربازان ذخیره ارتش

دمشق – سانا 

رئیس جمهور ارتشبد بشار اسد فرمانده کل ارتش و نیروهای مسلح یک فرمان اداری برای پایان دادن به حفظ و فراخوان افسران و دانشجویان افسری ذخیره، درجه داران و سربازان ذخیره از تاریخ1-4-2024 را صادر کرد.

براساس این دستور ، حفظ و فراخوان افسران ذخیره که تا تاريخ 31-1-2024 یک سال یا بیشتر به صورت ذخیره خدمت کردند علاوه بر درجه داران و سربازان ذخیره  که تا تاریخ 31-1-2024 شش سال و نیم یا بیشتر خدمت کردند  ، پایان می‌یابد