تخریب پنج خانه در غرب جنین توسط نیروهای اشغالگر اسرائیلی

قدس اشغالی – سانا

عصر امروز نیروهای اشغالگر رژیم صهیونیستی پنج خانه را در جینین در کرانه باختری تخریب کردند.

بر اساس گزارش خبرگزاری وفا نیروهای اشغالگر به روستای فراسین در نزدیکی شهرک “یعبد” در غرب جنین حمله کردند ، و پنج خانه فلسطینیان را که بیش از 20 نفر در آن ساکن بودند ، و هر کدام مساحت 40-80 متر مربع داشتند تخریب کرد. همچنین از تخریب اشعالگر پنج مخزن آب ، خطوط برق و شبکه های آب ، و آسیب زدنن به مواد کشاورزی خبر داد.

علاوه بر این ، شهرک نشینان تحت حمایت نیروهای اشغالگر ، به منطقه التوانه در مسافر یطا در جنوب الخلیل یورش بردند ، و به فلسطینی ها و اموال آنها حمله کردند ، که منجر به آسیب مادی به خانه های آنها شد ، و سپس یکی از آنها را دستگیر کردند.

دیروز ، نیروهای اشغالگر اسرائیلی سه خانه را در شرق و جنوب الخلیل در کرانه باختری تخریب کردند ، و 30 فلسطینی را آواره کردند.