نیروهای اشغالگر و شهرک نشینان بخش هایی از سرزمین فلسطینی ها را در بیت لحم تصرف کردند

قدس اشغالی – سانا

نیروهای اشغالگر اسرائیلی و شهرک نشینان امروز بخش هایی از سرزمین فلسطینی ها را در بیت لحم در کرانه باختری ، تصرف کردند.

به گزارش وفا ، حسن بریجیه مدیر هیئت مقاومت و استقرار دیوارها در بیت لحم گفت: نیروهای اشغالگر به روستای عرب الرشایده در شرق بیت لحم یورش بردند ، و با هدف گسترش شهرک مستقر در خاک آن ، صدها دانوم از اراضی فلسطینی را تصرف کردند.

شهرک نشینان تحت حفاظت نیروهای اشغالگر نیز پس از حمله به مالکان فلسطینی ، 300 دانوم زمین در منطقه خله النحله در نزدیکی روستای واد رحال در جنوب بیت لحم را تصرف کردند. در حالي كه فلسطینی ها با آنها مقابله کردند ، و سعی کردند از سرقت زمین های خوى جلوگیری کنند.

امروز ، شهرک نشینان به کشاورزان فلسطینی در شهر کفر الدیک ، غرب شهر سلفیت در کرانه باختری حمله کردند ، و آنها را مجبور به ترک زمین خود کردند ، و درختان زیتون کهنه سال را ریشه کن کردند.