هشدار لاوروف نسبت به فروپاشی سازمان امنیت و همکاری اروپا

مسکو – سانا

سرگئی لاوروف که برای شرکت در نشست شورای وزرای خارجه سازمان امنیت و همکاری اروپا به اسکوپیه مقدونیه شمالی سفر کرده است، گفت: کمی بیشتر از یک سال تا پنجاهمین سالگرد کنفرانس خلع سلاح هلسینکی باقی مانده اما متاسفانه باید بگوییم سازمان امنیت و همکاری اروپا در وضعیت اسفناکی به این سالگرد نزدیک می‌شود و چشم انداز مشخصی در انتظار آن نیست.

سرگئی لاوروف معنای تلاش برای احیای سازمان امنیت و همکاری اروپا اکنون زیر سوال رفته است.