بررسی برخی از مسائل مرتبط با فعالیت وزارت آموزش و پرورش

دمشق – سانا

کمیسیون آموزش مجلس خلق به ریاست دکتر سمیر الخطیب رئیس کمیسیون و با حضور وزیر آموزش دکتر محمد عامر الماردینی امروز نشستی تشکیل داد تا برخی از مسائل مرتبط با فعالیت وزارت آموزش و پرورش مورد بررسی قرار دهد.

اعضای کمیسیون در سخنرانی های خود بر اهمیت بازنگری در تصمیم تبدیل کادر اداری به معلمان در کلاس ها تأکید کردند و به تاثیرات این تصمیم بر واقعیت آموزشی در برخی استان ها که تعداد زیادی از معلم ها دارند، اشاره کردند.