با مشارکت بیش از 120 شرکت تخصصی: راه اندازی انجمن فرصت های شغلی در شراتون دمشق

دمشق – سانا

با حضور بیش از 120 شرکت شاغل در تخصص های مختلف ، پنجمین دوره انجمن فرصت های شغلی آموزش و اشتغال که توسط گروه (البجعه) برای نمایشگاه ها و کنفرانس های بین المللی ، با همکاری وزارت امور اجتماعی و کار ، امروز در هتل شراتون دمشق راه اندازی شد.

هدف این انجمن سه روزه ، تضمین فرصت های شغلی در تخصص های مختلف (آموزشی ، پزشکی ، مهندسی ، صنعتی ، شیمیایی ، غذایی ، تکنولوژیکی ، بانکی ، بیمه ، حمل و نقل ، لوازم آرایشی) و غیره است.

انس الدبش معاون امور اجتماعی و کار در بیانیه ای به سانا گفت: این انجمن یک بستر ارتباطی بین کارفرمایان و محققان است که آنها را در یک مکان گرد هم می آورد ، و همچنین راهی برای جذب کادر از تخصص های مختلف برای خدمت به بازار کار در سوریه است. وی همچنین بر حمایت وزارت از رویدادها ، نمایشگاه ها و کنفرانس های مربوط به احیای جنبش اقتصادی و تضمین فرصت های شغلی برای صلاحیت ها و تخصص های سوریه تاکید کرد.

به نوبه خود جعفر السکاف ، مدیر کل سازمان عمومی بیمه اجتماعی، توضیح داد که این انجمن به یافتن فرصت های شغلی واقعی در تخصص های مورد نیاز در بازار کار کمک می کند.

دکتر نبیل مرزوق رئیس گروه (البجعه) برای نمایشگاه ها و کنفرانس های بین المللی ، اشاره کرد که این انجمن برای جذب ، واجد شرایط بودن و آموزش دانشجویان فارغ التحصیل ، کمک به بازسازی سوریه و حفظ صلاحیت های علمی آن ، به ویژه پس از جنگ تروریستی که این کشور تحت آن قرار گرفت ، فعالیت می کند.