مقاومت فلسطین: بمباران تنها بیمارستان معالجه سرطان در نوار غزه توسط جنگنده های اشغالگر اسرائیل اقدامی وحشیانه به شمار می رود ، و به اشغالگران از ارتکاب کشتار جمعی جدید مشابه کشتار در بیمارستان (المعمدانی) هشدار می دهیم 

شاهد أيضاً

المقداد: واشنگتن و متحدانش تصمیم گرفتند کار دیپلماتیک و گفتگوهای سیاسی را کنار بگذارند و سیاست های هژمونی، محاصره، اجبار و اقدامات قهرآمیز را برای هدف قرار دادن کشورهای خاص و یافتن بهانه هایی برای مداخله در امور داخلی آن و تلاش برای تضعیف حاکمیت و تضعیف انتخاب‌های ملی برای توجیه رفتار مجرمانه‌شان، این واقعیت را تغییر نخواهد داد، اتخاذ کردند