سخنگوی گردان های قاسم: هلاکت 22 اسیر دشمن در نتیجه بمباران مستمر نوار غزه

شاهد أيضاً

مرحله دوم المپیک علمی نوجوانان و جوانان سوریه با رقابت 890 دانش آموز در درس علوم آغاز شد

دمشق – سانا 890 دانش آموز دوره ابتدایی در مراکز دانشگاهی استان ها در چارچوب …