حموده صباغ به ریاست مجلس مخلق دست یافت

دمشق-سانا

حموده صباغ نماینده مجلس خلق در جلسه امروز که به برگزاری انتخابات سالانه دفتر مجلس اختصاص داشت، به ریاست مجلس دست یافت.