اعتصاب سراسری در رام الله و البیره در پی ادامه جنایت های رژیم اشغالگر

قدس اشغالی – سانا

خبرگزاری وفا از آغاز اعتصاب سراسری در رام الله و البیره در مرکز کرانه باختری خبر می‌دهند.

درهمین راستا روحی فتوح رئیس شورای ملی فلسطین در بیانیه‌ای تداوم سکوت بین‌المللی در قبال جنایات اشغالگران علیه فلسطینی‌ها محکوم کرد.