شركت محمد رامی مرتینی وزیر گردشگری در کنفرانس گردشگری و سرمایه گذاری سبز ریاض

ریاض – سانا

محمد رامی مرتینی وزیر گردشگری در کنفرانس گردشگری و سرمایه گذاری سبز که به مناسبت روز جهانی گردشگری در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شده شرکت می کند.

ادامه دارد…