امضای یادداشت تفاهمی میان دانشگاه های دمشق و کوبان روسیه

دمشق-سانا

امروز، دانشگاه های دمشق و کوبان روسیه یادداشت تفاهمی را برای تقویت و توسعه همکاری های علمی، دانشگاهی و پژوهشی و تشویق تبادل دانشجو امضا کردند.

این یادداشت توسط دکتر محمد اسامه الجبان، رئیس دانشگاه دمشق، و دکتر میخائیل استاپوف، رئیس دانشگاه کوبان روسیه در ساختمان ریاست دانشگاه دمشق امضا شد.

رئیس دانشگاه دمشق در بیانیه‌ای به رسانه‌ها خاطرنشان کرد: این تفاهم‌نامه افق‌های جدیدی را برای همکاری با دانشگاه کوبان می‌گشاید و فرصتی برای افزایش و تقویت همکاری‌های نزدیک بین دو کشور و ملت دوست است.

آستاپوف به نوبه خود اظهار داشت: این دو دانشگاه نهادهایی با سابقه هستند و پایه های زیادی برای همکاری مشترک و استراتژیک دارند. همچنین مرکزی برای آموزش زبان روسی در دانشگاه دمشق به زودی افتتاح می شود.