با حضور رئیس جمهور بشار الاسد و بانوی اول اسماء الاسد ؛ افتتاحیه نوزدهمین دوره بازی های آسیایی در شهر هانگژو چین

با حضور رئیس جمهور بشار الاسد و بانوی اول اسماء الاسد ؛ افتتاحیه نوزدهمین دوره بازی های آسیایی در شهر هانگژو چین