برداشت حدود 900 تن پیاز و سیر در اراضی کشاورزی سویدا

سویدا – سانا

مهندس ایهم حامد، مدیر کشاورزی سویدا از برداشت حدود 900 تن سیر و پیاز خشک این فصل در اراضی کشاورزی استان خبر داد.

حامد امروز در بیانیه ای به خبرنگار سانا گفت: 538 تن سیر و 356 تن پیاز خشک از مزارع سویدا برداشت شد. این دو محصول در استان به صورت آبی کشت می شود و مهمترین مناطق کشت آن صلخد، شهبا و منطقه غربی است.

وی همچنین اظهار کرد: سطح زیر کشت این دو محصول در فصل جاری به 290 دونوم برای سیر و 160 دونوم برای پیاز رسید.

مدیر کشاورزی سویدا در ادامه به سود اقتصادی حاصل از کشت سیر و پیاز به ویژه با توجه به تقاضای بالا برای این دو محصول در بازارهای داخلی اشاره کرد.