سفیر علی احمد: تنها لغو فوری اقدامات اجباری تحمیل شده بر مردم سوریه می تواند اثرات فاجعه بار آنها را برطرف کند

ژنو – سانا

حیدر علی احمد نماینده سوریه در دفتر سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی در ژنو تأکید کرد که تنها لغو فوری، کامل و بدون قید و شرط اقدامات اجباری یکجانبه تحمیل شده بر مردم سوریه می تواند اثرات فاجعه بار آن بر حقوق بشر و وضعیت انسانی در سوریه را برطرف کند.

سفیر علی احمد در نشست شورای حقوق بشر درباره گفتگوی تعاملی با گزارشگر ویژه درباره تأثیر منفی اقدامات یکجانبه اجباری بر برخورداری از حقوق بشر گفت: ما از گزارشگر ویژه النا دوهان برای گزارشش در مورد سفرش به سوریه تشکر می کنیم و از تحلیل عینی و رویکرد حرفه ای وی استقبال می کنیم.

وی تاکید کرد که اقدامات یکجانبه اجباری که به طور غیرقانونی بر مردم سوریه تحمیل شده است، نقض حقوق بشر مردم سوریه به طور جمعی است چون این اقدامات منجر به مرگ سوری ها و محرومیت آنان از حقوق اساسی می شود.

سفیر احمد ادامه داد: این اقدامات توانایی پاسخگویی در سطح ملی و بین المللی به واقعیت انسانی دشوار ناشی از تروریسم، همه گیری کووید-19 و زلزله را به شدت تضعیف کرده است.

وی گفت: هدف قرار دادن بانک مرکزی، تراکنش های مربوط به کار بخش بهداشت را به طور کامل متوقف کرده است، از جمله تامین داروهای نجات دهنده برای بیماری های مزمن و نادر و ساده ترین لوازم جراحی و گزارشگر ویژه در جریان بازدید میدانی خود به تعدادی از بیمارستان های سوریه از این موضوع مطلع شد.

سفیر علی احمد گفت: ثابت شده است که استثنائات ادعایی از اقدامات قهری یکجانبه برای مقاصد بشردوستانه، مانند موارد اعلام شده در زمان فاجعه زلزله، صرفاً کلمات روی کاغذ است و هدف آن توجیه ادامه اعمال این اقدامات غیراخلاقی و غیرانسانی در پرتو این فاجعه است.