کشاورزان غوطه شرقی زندگی را به اراضی خود باز می گرداند

حومه دمشق – سانا

کشاورزان غوطه شرقی زندگی را به اراضی خود بازگردانده اند، سطح زیر کشت سبزیجات، غلات و درختان مختلف در فصول مختلف به حدود 5673 هکتار رسید.

مهندس عباده بکرو رئیس اداره کشاورزی غوطه شرقی در گفتگو با سانا افزود: 354.7 هکتار در سال جاری زیر کشت صیفی جات رفت و در هزار و 491.4 هکتار درخت کاشته شد.

195 هکتار از اراضی غوطه شرقی زیر کشت گندم رفت. همچنین انواع سبزیجات از جمله لوبیا، بادمجان ، بامیه ، پیاز، گوجه فرنگی ، خیار ، کدو سبز ، فلفل ، گشنیز ، ملوخیا ، جعفری و یونجه در غوطه شرقی کشت شد.

همچنین تعدادی از کشاورزان غوطه در گفتگو با سانا ضمن تاکید بر تعلق به زمین خود آن را شریان زندگی خود دانستند.

به گفته کشاورزان، غوطه به ریه دمشق و سبد غذایی آن مشهور است.

کشاورزان غوطه شرقی با اراده خود توانستند سرسبزی را به غوطه بازگردانند. آنها از زمان آزادسازی غوطه در سال 2018 مستقیماً به زمین های خود بازگشتند و شروع به احیای آن و کاشت محصول و درخت کردند و غوطه بهتر از همیشه شد.