زنگ بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید در کشور نواخته شد

استان ها -سانا

زنگ آغاز سال تحصیلی جدید با حضور 3 میلیون و 706 هزار و 261 دانش آموز در مقاطع مختلف در 13 هزار و 505 مدرسه در سراسر استان ها نواخته شد.

در دمشق، اداره آموزش و پرورش در مدرسه دارالسلام مراسمی را به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید برگزار کرد که شامل اجراهای هنری، آواز، شعر و موسيقی بود. در این مراسم از معلمان توانا تجلیل شدند.

سلیمان الیونس، مدیر آموزش و پرورش دمشق در بیانیه ای به خبرنگار سانا توضیح داد که در استان دمشق 400 هزار دانش آموز دختر و پسر امروز راهی مدارس خود شدند که تعداد آنها 650 مدرسه دولتی و خصوصی است.

در این مراسم مازن تفاحه عضو رهبری شعبه حزب بعث عربی سوسیالیست در دمشق، رئیس دفتر آموزش و پیشگامان، محمد ایمن البراق دبیر شاخه سازمان پیشگامان بعث در دمشق و تعدادی از مدیران مرکزی وزارت آموزش و پرورش حضور یافتند.