فلسطین: یک جوان در اردوگاه بلاطه به شهادت رسید

قدس اشغالی – سانا

امروز یک جوان فلسطینی در نتیجه تیراندازی نیروهای اشغالگر اسرائیلی در اردوگاه بلاطه در شهر نابلس در کرانه باختری به شهادت رسید.

خبرگزاری “وفا” گزارش داد که محمد ابو عصب در اثر زخم هایی که در جریان حمله نیروهای اشغالگر به اردوگاه بلاطه چند روز پیش متحمل شده بود ، به شهادت رسید.

پریروز یک فلسطینی در جریان یورش نیروهای اشغالگر به شهر جنین غرب کرانه باختری به شهادت رسید.