مرکز ملی زلزله: /2/ زمین لرزه خفیف گزارش شد

دمشق – سانا

مرکز ملی زلزله نگاری اعلام کرد که ایستگاه های خود طی /24/ ساعت گذشته /2/ زمین لرزه خفیف را گزارش دادند.

مرکز ملی زلزله نگاری بیان کرد که طی /24/ ساعت گذشته مناطق لواء اسكندرون،  و مرکز ترکیه  در معرض زمین لرزه ها قرار گرفت.