وزیر ابراهیم با دبیرکل اتحادیه شوراهای تحقیقات علمی عربی سازوکارهای توسعه همکاری مشترک را مورد بحث وبررسی قرار داد

دمشق-سانا

دکتر بسام ابراهیم وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی با دکتر عبدالمجید بنعماره دبیرکل اتحادیه شوراهای تحقیقات علمی عرب راه های توسعه روابط همکاری مشترک در زمینه علمی را مورد بحث و بررسی قرار داد.

وزیر ابراهیم تمایل وزارت به همکاری های مشترک عربی، تبادل تجربیات بین کشورهای عربی و بهره مندی از تجربیات مختلف آنها ابراز و به نقش مهم اتحادیه شوراهای تحقیقات علمی عربی در حمایت و توسعه سازوکارهای موثر در کارهای تحقیقاتی اشاره کرد.

وزیر ابراهیم با تجلیل از تلاش‌های بنعماره جهت تقویت همکاری‌های مثمر بین کشورهای عربی در زمینه‌های تحقیقات علمی و توسعه فناوری، آمادگی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقات علمی سوریه برای تعمیق مشارکت عربی در زمینه تحقیقات علمی که گرایش توسعه‌ای دارد ومفید جامعه از لحاظ علمی می باشد طبق برنامه های ایجاد شده در نقشه اتحادیه شورای های تحقیقات علمی را اعلام کرد.

در این دیدار، ابراهیم وزیر، چشم‌انداز وزارتخانه و راهبرد ملی تحقیقات علمی در سوریه و تلاش‌های محققان سوری برای اجرای تحقیقات علمی توسعه پذیر توضیح داد و خواستار مشارکت در برنامه‌های اتحادیه شد.

بنعماره به نوبه خود با ابراز خوشحالی و افتخار از سفر به سوریه، خاطرنشان کرد که بسیاری از کشورها به تحقیقات علمی اهمیت زیادی می دهند، چون  یکی از مهمترین ارکان اساسی پیشرفت جوامع در زمینه های مختلف به شمار می رود.

دکتر بنعماره توضیحی درمورد فعالیت اتحادیه شوراهای تحقیقات علمی در ایجاد پروژه های مشارکتی عربی در زمینه های اولویت دار برای همه کشورهای عربی مانند: آب، تغییرات آب و هوا، حفاظت از محیط زیست، انرژی های تجدیدپذیر، هوش مصنوعی ارائه کرد.

بنعماره با اشاره به مشارکت سوریه که نشان دهنده داشتن نگاه مثبت درباره تحقیقات علمی وهمکاری عربی با توجه به شرایط جنگ که سوریه آن را پشت سر گذاشت، است.  به اهمیت سطح وکیفیت تحقیقات منتشر شده که نقطه شروعی برای ارتقای سطح تحقیقات علمی در سوریه محسوب می گردد اشاره کرد.

شاهد أيضاً

رسانه های فلسطینی: بر اثر بمباران اشغالگران صهیونیست به خانه ای در محله الشجاعیه شرق غزه 4 فلسطینی به شهادت رسیدند