سرقت مقداری جدید نفت سوریه توسط اشغالگران آمریکایی

حسکه – سانا 

نیروهای اشغالگر آمریکایی به سرقت نفت سوریه ادامه می دهند و طی ساعت های گذشته 49 تانکر از این ماده را غارت و به پایگاه های خود در شمال عراق منتقل کردند.

منابع محلی از حومه الیعربیه به خبرنگار سانا گفتند که 40 کامیون وابسته به نیروهای اشغالگر آمریکایی حامل  نفت سرقت شده سوریه را حومه جزیره سوریه و مناطق شرقی ترک کردند.

این منابع خاطر نشان کردند که  محموله نفت دزده شده سوریه از طریق گذرگاه غیرقانونی “المحمودیه” در حومه شرقی حسکه به عراق منتقل شد.