بررسی وضعیت معیشتی و حقوق ماهانه و ادامه سازماندهی حمایت های معیشتی در نشست امروز شورای وزیران

دمشق – سانا

پرونده بهبود بخشیدن به وضعیت معیشتی و وضعیت حقوق ماهانه کارمندان دولتی و بازنشستگان و ادامه سازماندهی حمایت ها جهت تضمین دریافت آن توسط افراد مستحق حمايت و نیازمندان علاوه بر افزایش حمایت از بخش بهداشت و آموزش و حمایت های اجتماعی از جمله مهمترین مواضیعی است که در نشست امروز شورای وزیران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مهندس حسین عرنوس رئیس شورای وزیران بر اهمیت فعالسازی قانون شماره /8/ درباره معافیت واردات گاو به قصد پرورش از تعرفه گمرکی، مالیات و سایر عوارض تاکید نمود.

شورای وزیران همچنین از اقدامات انجام شده توسط وزارتخانه ها برای رفع اثرات و پیامدهای زلزله و میزان انجام طرح های بازسازی خدمات مطلع شد.

جهت دریافت آخرین اخبار خبرگزاری عربی سوریه /سانا/ می‌توانید ما را در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر ، تلگرام و وی‌کی(VK) دنبال نمایید.