تقدیر صباغ از مواضع الجزایر در حمایت از سوریه

دمشق – سانا 

حموده صباغ ، رئیس مجلس خلق کشورمان امروز با لحسن تهامی، سفیر الجزایر در دمشق به مناسبت پایان ماموریتش به عنوان سفیر کشورش در سوریه دیدار کرد.

صباغ در جریان این دیدار بر روابط سوریه و الجزایر در طول تاریخ عمیق و ریشه دار تاکید و بیان کرد مواضع رهبری، دولت و ملت الجزایر در حمایت از سوریه در سالهای جنک تروریستی را ارج می نهم.

رئیس مجلس خلق برای سفیر تهامی  موفقیت در وظایف جدید خود را همانگونه که در انجام وظایف خود به عنوان سفیر کشورش در سوریه موفق شد، آرزو کرد.

به نوبه خود سفیر تهامی ابراز اطمینان کرد که احیای سوریه و وضعیت امنیت آن تأثیر مثبتی بر همه کشورها و مردم منطقه خواهد داشت.