مهمترین رویدادهای هفته .. تصاویر

دیدار رئیس جمهور اسد با مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی ایران.. بررسی چشم اندازهای جدید همکاری اقتصادی سوریه و ایران 26-4-2023
دیدار رئیس جمهور اسد با مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی ایران.. بررسی چشم اندازهای جدید همکاری اقتصادی سوریه و ایران 26-4-2023