مهمترین رویدادهای هفته .. تصاویر

ورود رئیس جمهور بشار اسد و بانوی اول اسماء اسد به امارات متحده عربی 19-3-2023