گفتگوهای سوریه و عراق در زمینه آب و منابع آبی

بغداد – سانا

عون ذياب عبد الله وزیر منابع آب عراق و صطام جدعان الدندح سفیر سوریه در بغداد چشم اندازهای توسعه همکاری های مشترک بین دو کشور در زمینه آب و منابع آبی را بررسی کردند.

سفیر الدندح به خبرنگار سانا در بغداد اشاره کرد که در این دیدار بر اهمیت روابط تاریخی و روابط برادرانه دو کشور و لزوم تلاش برای توسعه آنها در راستای تحقق امنیت، ثبات و منافع دو ملت تاکید شد.

الدندح خاطرنشان کرد: دو طرف در مورد چشم انداز همکاری مشترک در زمینه آب و منابع آبی گفتگو کردند.