گزارش وضعیت جمعیت سوریه سال 2020

دمشق-سانا

با حضور مهندس حسین عرنوس نخست وزیر، کمیسیون امور خانواده و جمعیت سوریه امروز گزارش وضعیت جمعیت کشور سال 2020 را با عنوان (بازگشت و ثبات) در هتل داماروز دمشق ارائه کرد.

مهندس عرنوس تاکید کرد که این گزارش از این جهت حائز اهمیت است که ماهیت و سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی را منعکس و میزان نیازهای مردم و حذف پیامدهای منفی جنگ بر آنها را بررسی می کند.

مهندس عرنوس همچنین گفت که محاصره اقتصادی و اقدامات قهری اقتصادی تحمیل شده بر سوریه تأثیر بسزایی در کاهش فرصت های شغلی برای جوانان داشته است.

محمد سیف الدین وزیر امور اجتماعی و کار نیز به نوبه خود گفت: این گزارش توسط نهادهای مرتبط با مسائل جمعیت و توسعه، از جمله نهادهای دولتی و خصوصی، جامعه مدنی، و سازندگان افکار عمومی، به منظور درک واقعیت جمعیت در سوریه در طول دوره جنگ تهیه شده است.

مهندس سمر السباعی، رئیس کمیسیون امور خانواده و جمعیت سوریه نیز به نوبه خود خاطرنشان کرد: این گزارش از سوی توسط تیمی متشکل از کارشناسان و متخصصان در مسائل جمعیت، سلامت و بازار کار تهیه شده است.

این چهارمین گزارش در مورد وضعیت جمعیت در سوریه است و اهمیت خود را از این جهت است که به طور عینی به بررسی وضعیت جمعیت بر اساس داده های موثق می پردازد.

شاهد أيضاً

رسانه های فلسطینی از شهادت یک جوان فلسطینی به ضرب گلوله نیروهای اشغالگر اسرائیلی در جنین در کرانه باختری خبر دادند