حزب الله: عملیات شجاعانه در قدس اشغالی ترس را به دل دشمن اسرائیلی انداخت و محاسبات آن را بر هم زده و شکنندگی امنیت این رژیم را بر ملا کرد

بيروت – سانا

حزب الله با صدور بیانیه ای تاكيد کرد که عملیات قدس پاسخی به جنایات اشغالگران بود.

در بیانیه حزب الله آمده است: این عملیات شجاعانه ترس را به دل دشمن اسرائیلی انداخت و محاسبات آن را بر هم زده و شکنندگی امنیت دشمن را بر ملا کرد.

حزب الله در این بیانیه همبستگی کامل خود را با گروه های مقاومت فلسطین اعلام داشت و بر حمایت کامل از اقدامات گروههای مبارز فلسطینی در جهت بازدارندگی در برابر تجاوزات اسرائیلی تاکید کرد.