وزارت امور خارجه روسیه: لزوم سازگاری کمک های بشردوستانه ارسالی به سوریه با اصل احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی آن

مسكو – سانا

سرگئی ورشینین معاون وزیر خارجه روسیه بر لزوم سازگاری کمک های بشردوستانه ارسالی به سوریه با اصل احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی آن تاکید کرد.

وزارت امور خارجه روسیه گفت: ورشینین دیروز در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل بر ضرورت افزایش تلاش ها جهت بازسازی زیرساخت های اصلی در سوریه از جمله آب و برق و مدارس و بیمارستان ها و مساکن تاکید کرد.