وزارت نفت: روزانه بیش از 80 هزار بشکه نفت تولید می شود که اغلب آنها توسط اشغالگران آمریکایی غارت می شود

دمشق – سانا

وزارت نفت و منابع معدنی کشورمان اعلام کرد: در نیمه نخست امسال حدود 14.5 میلیون بشکه نفت تولید شد.

وزارت نفت افزود: میانگین تولید روزانه 80.3 هزار بشکه نفت است و از آنها 14.2 هزار بشکه روزانه به پالایشگاه ها تحویل می شود در حالی که نیروهای اشغالگر آمریکایی و مزدوران آنها روزانه 66 هزار بشکه از میادین اشغالی منطقه شرقی را غارت می کنند.

وزارت نفت گفت: در نیمه نخست امسال حدود 2 میلیارد متر مکعب گاز تولید شد.

وزارت نفت بیان کرد: 82 درصد از گاز تولیدی به وزارت برق، 3 درصد به وزارت صنعت و 15 درصد به وزارت نفت تحویل داده می شود.

وزارت نفت همچنین از تصفیه حدود 1.990 میلیون تن نفت در پالایشگاه های حمص و بانیاس خبر و توضیح داد: در نیمه نخست امسال 355 هزار تن بنزین ممتاز، 545 میلیون تن گازوئیل و 960 هزار تن سوخت تولید شد.

این وزارتخانه همچنین درباره خسارات وارد شده به بخش نفت و منابع معدنی در جنگ تروریستی علیه سوریه گفت: 235 نفر به شهادت رسیدند و 46 نفر زخمی و 112 نفر ربوده شد.

وزارت نفت افزود: مجموع تلفات مستقیم و غیرمستقیم جنگ تروریستی علیه سوریه از زمان شروع آن تا اواسط سال جاری به حدود 105 میلیارد دلار رسیده است.