ابراز همدردی و تسلیت سوریه برای قربانیان آتش سوزی ها در مخازن نفت شهر ماتنزاس کوبا

دمشق – سانا

وزارت امور خارجه و مهاجران اعلام کرد که دولت جمهوری عربی سوریه صمیمانه ترین مراتب تسلیت و خالصانه ترین همدردی های خود را به جمهوری کوبا و خانواده های قربانیان آتش سوزی های مخازن نفت شهر ماتنزاس ابراز می دارد.

وزارت امور خارجه ادامه داد: سوریه ضمن ابراز همدردی با رهبری و ملت جمهوری دوست کوبا بر حمایت کامل خود از تلاش های دولت کوبا جهت کاهش دادن به تلفات ناشی از این آتش سوزی ها تاکید می کند.

وزارت امور خارجه در پایان بر ایستادگی و حمایت کامل سوریه از کوبا در این شرایط دشوار برای با تکمیل فرآیند توسعه و تقویت پایداری خود دربرابر تحریم های اقتصادی اعمال شده توسط آمریکا تاکید می کند.

شایان به ذکر است که درپی وقوع آتش سوزی در مخازن نفت در شهر ماتنزاس کوبا یک نفر جان باخت و 121 نفر دیگر زخمی شدند.