رئیس جمهور بشار اسد در دستوری زمان برگزاری انتخابات شوراهای محلی را تعیین کرد

دمشق – سانا 

رئیس جمهور بشار اسد با صدور دستور شماره 216 سال 2022 ، روز هجدهم سپتامبر آینده را به عنوان تاریخ برگزاری انتخابات شوراهای محلی تعیین کرد.

متن دستور :

دستور شماره 216

رئیس جمهوری

بر اساس مقررات قانون اداره محلی صادر شده در دستور شماره 107 در تاریخ 23-8-2011 میلادی و قانون انتخابات عمومی شماره 5 تاریخ 24-4-2014.

بند اول؛ روز یکشنبه، 18 سپتامبر 2022 موعد انتخابات شوراهای محلی خواهد بود.

بند دوم؛ این دستور در روزنامه رسمی چاپ و منتشر گردد.

دمشق 5-1-1444  هجری قمری مطابق با 3-8-2022 میلادی.

رئیس جمهور بشار اسد.