آغاز فعالیت چهارمین کنفرانس پژوهشگران سوری در وطن ومقیم در خارج

دمشق-سانا

آغاز فعالیت چهارمین کنفرانس پژوهشگران سوری در وطن ومقیم در خارج  برای سال 2022 در کتابخانه ملی الاسد در دمشق آغاز شد.

این کنفرانس که با عنوان “حرکت به سوی اقتصاد دانش.. نقش پژوهشگران سوری در وطن و مقیم در خارج ” توسط کمیسیون عالی تحقیقات علمی با همکاری وزارت امور خارجه ، دانشگاه مجازی سوریه و مدرسه عرب برای علم و تکنولوژی سازماندهی شده است.

این کنفرانس  که با هدف ایجاد مشارکت های پژوهشی و کاربردی بین پژوهشگران در داخل و مقیم در خارج  و انتقال و بومی سازی فناوری پیشرفته و سیاست های مربوط به مالکیت فکری  تا سه روزه ادامه خواهد داشت
شرکت کنندگان در این کنفرانس درباره فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیستم های هوشمند و فناوری انرژی های جایگزین بیوتکنولوژی، نانوفناوری و محیط زیست و چالش های آن و و نقش آن در توسعه اقتصاد ملی را بررسی می کنند.

پژوهشگران سوری از داخل کشور و سوری ها  مقیم  در مصر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، ایران، هند، فدراسیون روسیه، چین، آلمان، ژاپن، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، اسپانیا، سوئیس، سوئد و فرانسه در این کنفرانس شرکت کردند.