گفتگوهای سوریه و بحرین در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات

دمشق – سانا

مهندس ایاد الخطیب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در دیدار با وحيد مبارك سيار سفیر فوق العاده و تام الاختیار پادشاهی بحرین در سوریه افق های همکاری بین دو کشور در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات را بررسی کرد.

دو طرف در این دیدار مواضیع مربوط به تحول دیجیتال، آموزش و تبادل تجربیات در زمینه های ارتباطات و فناوری اطلاعات را بررسی کردند.

وزیر الخطیب بر حمایت سوریه از بحرین در انتخابات عضویت شورای اتحادیه بین المللی مخابرات در دوره 2023-2026 در بخارست پایتخت رومانی تاکید کرد.