یمن| ادامه نقض آتش بس توسط رژیم سعودی

صنعا – سانا

نیروهای رژیم سعودی و مزدورانشان به نقض آتش بس در شهر حدیده یمن ادامه می دهند.

به نقل از المسیره نت، یک منبع گفت: نیروهای رژیم سعودی و مزدورانشان در 24 ساعت گذشته 64 نقض در حدیده انجام داده اند.