درخواست وزارت آموزش وپرورش از جامعه بین المللی برای کمک به دانشجویان در مناطق حضور تروریست ها در ادلب

دمشق – سانا         

وزارت آموزش وپرورش با صدور بیانیه ای از جامعه بین المللی به دانشجویان در مناطق حضور تروریست ها در ادلب کمک کنند.

وزارت در این بیانیه ای از جامعه بین المللی خواست تا به دانشجویانی که در مناطق حضور تروریست ها در ادلب حاضر و مایل به مشارکت در امتحانات نهایی هستند، جهت خروج از این مناطق به مراکز اسکان موقت و مراکز امتحانی کمک کنند.