پیوستن ده ها نفر تحت تعقیب به فرایند حل وفصل در دیر الزور و حلب

حلب-دیرالزور-سانا

 

مراکز عملیات حل وفصل در شهر دیرالزور و حومه حلب همچنان پذیرای افراد تحت تعقیب هستند و این مراکز امروز ده ها نفر تحت تعقیب و فراری را پذیرا شدند.

خبرنگار سانا در دیرالزور اظهار داشت: با وجود  طوفان شدید گرد و غبار، افراد تحت تعقیب همچنان به مرکز سالن العامل می آیند.

شماری از شهروندان که به وضعیت آنان رسیدگی شده است  به خبرنگار سانا گفتند که این حل و فصل ها یک فرصت برای آنان است تا بتوانند به زندگی عادی و کارشان بازگردند و به بازسازی وطن سهیم باشند.

رشید الخاطر، عفیف المعروف و نائل الدبت اشاره کردند که برای انجام کارهای کشاورزی به روستاهای خود در حومه شرقی استان باز خواهند گشت.

حبیب الجفال حبیب الجفال اعلام کرد که پس از رسیدگی به وضعیت خود به ارتش عربی سوریه خواهد پیوست.

خبرنگار سانا در حومه حلب اشاره کرد که روند حل وفصل در مراکز تل ارن و حیان در حومه شهر ادامه دارد.

وی همچنین به تسهیلات ارائه شده توسط کمیسیون های متخصص و همکاری اهالی و چهره ها اشاره کرد.