ارتش و شعبه هلال احمر در حسکه خانواده های آواره را در مراکز اقامت موقت اسکان می دهند