دستور رئیس جمهور بشار اسد برای جبران خدمات کارکنان در بیمارستان های تخصصی انکولوژی دولتی

دمشق – سانا

جناب رئیس جمهور بشار اسد امروز دستور تقنینی شماره /2/ مربوط به جبران خدمات کارکنان در بیمارستان های تخصصی انکولوژی دولتی را صادر کرد.

براساس دستور رئیس جمهور کارکنان در بخش های رادیوتراپی، پزشکی هسته ای، شیمی درمانی، پیوند سلول های بنیادی خون، فیزیک پزشکی، تشخیص رادیوگرافی و سایر بخش های بیمارستان های تخصصی انکولوژی دولتی جبران زحمات و ماهیت شغلی را دریافت می کنند.

غیاث