ممانعت اهالی روستای صالحيه حرب از عبور یک کاروان نیروهای اشغالگر آمریکایی در حومه قامشلی

حسکه – سانا 

اهالی با همکاری ارتش یک کاروان نیروهای اشغالگر آمریکایی را که قصد عبور از روستای صالحیه حرب در حومه قامشلی داشت، بیرون راندند.

 

ادامه دارد …